Extra årsmöte den 3/12.

Den 3 december arrangeras ett extra årsmöte. Då kommer medlemsavgifterna för nästa år och paragraf elva i stadgarna att diskuteras.

Stadgarnas elfte paragraf

NUVARANDE FORMULERING:

Vid omröstningar på årsmöte eller annat föreningsmöte har varje fysiskt närvarande medlem som fyller minst 13 år under innevarande kalenderår en röst. Röstning via telefon eller videolänk är inte tillåtet, inte heller via ombud. Omröstningar ska i normalfallet vara öppna men om någon närvarande medlem med rösträtt kräver sluten omröstning i en viss fråga så ska sluten omröstning hållas.

FÖRSLAG TILL NY FORMULERING:

Vid omröstningar på årsmöte eller annat föreningsmöte har varje medlem som fyller minst 13 år under innevarande kalenderår en röst. I normalfallet krävs att medlemmarna är fysiskt närvarande för att ha rösträtt. I normalfallet gäller också att röstning via telefon och videolänk inte är tillåtet, inte heller via ombud. Men om speciella omständigheter råder som gör att det är svårt att samlas så har styrelsen rätt tillåta distansnärvaro och rösträtt på distans. Detta bör i så fall framgå av inbjudan till mötet.

Omröstningar ska i normalfallet vara öppna men om någon närvarande medlem med rösträtt kräver sluten omröstning i en viss fråga så ska sluten omröstning hållas. Om speciella omständigheter råder och styrelsen har tillåtit röstning på distans så kan den som röstar på distans inte kräva fullständig sekretess i eventuella slutna omröstningar. För att en sluten omröstning ska kunna genomföras kan det, beroende på vilka tekniska lösningar som används, krävas att någon eller några noterar hur distansröstarna lägger sina röster.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *