Preliminär uppstart den 11 februari för seniorer.

Nedan följer ett mejl som klubbens ordförande, Gustav, har skickat ut till de personer i klubben han har mejladress till. Kontakta Josef eller Gustav om du inte har fått mejlet och vill ha det.
För övrigt vill jag tillägga att vi kommer sitta utspritt och i olika rum när vi spelar.

”Hej alla schackspelare!
Styrelsen har beslutat att avvakta med terminsstarten för seniorer på grund av pandemiläget (juniorerna följer dock andra riktlinjer och deras schema avgörs av Josef i samråd med juniorerna och deras föräldrar).
Preliminärt har vi planerat för att starta 11/2 med teorilektion samt inledande av Klubbmästerskap i Snabbschack. Denna tävling är tänkt att avslutas 4/3. Endast tre ordinarie speldagar: 11/2, 18/2 och 4/3. Uppsamlingspartier 25/2. Två eller tre ronder per kväll beroende på antal deltagare. Betänketid 15+5. Elo-rankat. Alla möter alla en gång.
Denna tävlingsplanering förutsätter naturligtvis att pandemiläget tillåter samt att det finns intresse från er medlemmar att spela.
Meddela därför till Josef 0766236370 snarast möjligt om ni vill vara med i KM i snabbschack så blir det enklare för oss att planera. Anmälan senast 4/2 (vilket är samma dag som styrelsen har möte där vi ska försöka planera våren) men gärna tidigare.
För att delta i klubbmästerskapet måste man vara medlem i klubben så betala in medlemsavgiften för 2021 om ni inte redan har gjort det. Avgiften ska betalas senast 31/1.
Vi planerar att hålla årsmöte 11/3. Formell inbjudan kommer i februari.
Hälsningar
Styrelsen
genom Gustav ”