Verksamhetsplan våren 2020

Styrelsen beslutade den 19 mars 2020 att:

Tisdagarna 7, 14 och 28 april blir det inga spelkvällar på klubben.

Mikaels genomgång av öppningsteori flyttas till den 21 april.
Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj klockan 18.00 på schackklubben.

I övrigt fortsätter klubbverksamheten som planerat. Det är viktigt att man stannar hemma från klubben om man har sjukdomssymptom.

Verksamhetsplan våren 2020