Styrelsen

Ordförande: Gustav Gyllenhammar, gustav@tutamail.com
Sekreterare: Daniel Wilhelmsson
Vice ordförande: Josef Håkanson, 076-623 63 70