VSF:s öppna lagblixt-dm uppskjuten

Den 4 april skulle  Västergötlandss öppna lagblixt-dm ha spelats. P.g.a. Coronavirusets spridning skjuts tävlingen upp till hösten 2020.