Klubbinformation

Lista över förtroendevalda:
Ordförande: Gustav Gyllenhammar, 070-376 07 16. Sekreterare: Ingemar Gustavsson. Kassör: Malte Svensson.
Vice ordförande: Josef Håkanson, Telefon: 076-623 63 70. Vice sekreterare: Daniel Wilhelmsson.  Styrelsesuppleanter: Karl Kringlund och Lucas Ryefalk.
Revisor: Jonas Larsson.    Valberedning: vakant
Tävlingsutskott: Josef Håkanson, Björn Perneborn, Ingemar Gustavsson, Gustav Gyllenhammar och Karl Kringlund, telefon: 073-069 43 29.

Ansvariga för hemsidan: Josef Håkanson och Gustav Gyllenhammar.
Vid inbetalningar till klubben av medlemsavgift eller andra avgifter, betala i första hand till klubbens plusgirokonto. Ange ditt namn och vad betalningen avser. Plusgiro: 1 39 63-4. 

FSS Stadgar (Reviderade 2020-12-03)

Falköpings schacksällskap är en aktiv schackklubb, vars klubblokal ligger på Bangatan 14 i Falköping. Vi är anslutna till Västergötlands schackförbund, vilket i sin tur innebär att klubben är medlem i Sveriges schackförbund. Klubben har drygt 20 medlemmar. Klubben deltar varje säsong i Västergötlands schackförbunds distriktsserie, vilket är en lagtävling för klubbarna i distriktet.
 Vi har spelkvällar för ungdomar och vuxna på torsdagar, från 18.00 och framåt. Hur ser då en vanlig torsdagkväll ut? Det varierar mycket vad vi hittar på, ibland har vi tävlingar på klubben, ibland fritt spel, ibland har någon medlem en föreläsning om något schacktema.

Emellanåt har vi också nybörjarträning på tisdagar. Vi har sommaruppehåll under cirka tre månader, från mitten av maj till mitten av augusti. Höstterminen 2023 börjar torsdagen den 24 augusti klockan 18.00. Varmt välkomna!
Om du är intresserad av att pröva på att spela schack hos oss eller vill ha mer information om vår verksamhet, kontakta ordförande Gustav Gyllenhammar eller vice ordförande Josef Håkanson.
Hos oss är alla välkomna att bli medlemmar, oavsett ålder eller hur duktig man är på schack!