Klubbinformation

Lista över förtroendevalda:
Ordförande: Gustav Gyllenhammar, telefon: 076-774 40 97.
Sekreterare:
Ingemar Gustavsson.
Kassör: Malte Svensson.

Vice ordförande: Josef Håkanson, telefon: 076-623 63 70.
Vice sekreterare: Daniel Wilhelmsson.
Styrelsesuppleant: Karl Kringlund, telefon: 073 – 069 43 29.

Revisor: Jonas Larsson.
Valberedning: styrelsen fungerar som valberedning.

Tävlingsutskott: Josef Håkanson, Björn Perneborn, Ingemar Gustavsson,
Gustav Gyllenhammar och Karl Kringlund.

Ansvariga för hemsidan: Josef Håkanson och Gustav Gyllenhammar.


Inbetalningar till klubben kan göras till klubbens plusgirokonto eller till klubbens swishkonto.
Plusgiro: 1 39 63 – 4.   Swish: 123 – 563 39 79
Vid betalningar till såväl klubbens plusgirokonto som swishkonto, vänligen ange vad betalningen gäller. Exempel på meddelande vid betalning: ”Medlemsavgift år 2024, Johan Johansson”.

FSS Stadgar (Reviderade 2024-02-29)

Falköpings schacksällskap är en aktiv schackklubb, vars klubblokal ligger på Bangatan 14 i Falköping.
Klubben är ansluten till Västergötlands schackförbund, vilket i sin tur innebär att klubben är ansluten till Sveriges schackförbund.
Klubben
har cirka 25 medlemmar. Klubben deltar varje säsong i Västergötlands schackförbunds distriktsserie, vilket är en lagtävling för klubbarna i distriktet.

Vi har spelkvällar för ungdomar och vuxna på torsdagar, från 18.00 och framåt.
Hur ser då en vanlig spelkväll ut? Det varierar mycket vad vi hittar på. Ibland har vi tävlingar på klubben, ibland är det fritt spel, ibland håller någon klubbens medlemmar en föreläsning.

Emellanåt har vi också nybörjarträning. Under hösten 2023 hade vi en nybörjarkurs som pågick under sex tillfällen.
Vi har sommaruppehåll under cirka tre månader, från mitten av maj till mitten av augusti. Vi har också juluppehåll. Höstterminen 2023 började torsdagen den 24 augusti och avslutades den 14 december. Vårterminen 2024 började den 11 januari.
För mer information om föreningens verksamhet, titta på klubbens verksamhetsplanering.


Om du är intresserad av att pröva på att spela schack hos oss eller vill ha mer information om vår verksamhet, kontakta ordförande Gustav Gyllenhammar eller vice ordförande Josef Håkanson.
Hos oss är alla välkomna att bli medlemmar, oavsett ålder eller hur duktig man är på schack!
Varmt välkommen till Falköpings schacksällskap!