Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanering görs av klubbens styrelse i samband med styrelsemöten. Styrelsemöten hålls några gånger om året i Falköpings schacksällskap.
Efter varje styrelsemöte läggs en uppdaterad version av verksamhetsplanen upp på denna sida.

Verksamhetsplan våren 2024 (uppdaterad 5/3)