Verksamhetsplaner

 

Det är viktigt att man stannar hemma från klubben om man har sjukdomssymptom.
Munskydd och handsprit finns att tillgå på klubben, för de som önskar använda sig av det.

Verksamhetsplan våren 2022 (version 2022-04-17)