Verksamhetsplaner

 

Det är viktigt att man stannar hemma från klubben om man har sjukdomssymptom.
Munskydd och handsprit finns att tillgå på klubben, för de som önskar använda sig av det.

Verksamhetsplan hösten 2021 (version 210919)