Årsmöte 11 mars 2021

De närvarande medlemmarna var Malte Svensson, Roger Johansson, Josef Håkanson, Daniel Wilhelmsson, Gustav Gyllenhammar samt Ingemar Gustavsson (punkt 11-20).

En ny styrelse valdes, vilken ser ut som följer;
Ordförande: Gustav Gyllenhammar
Sekreterare: Daniel Wilhelmsson
Kassör: Malte Svensson
Vice ordförande: Josef Håkanson
Vice sekreterare: Ingemar Gustavsson
Övriga förtroendevalda:
Revisor: Jimmie Silvervidh
Revisorssuppleant: Roger Johansson
Valberedning: styrelsen fungerar som valberedning.

Övriga viktiga beslut:
Klubben kommer köpa in munskydd som spelarna på klubben kan använda.
Max åtta personer per spelkväll.