Årsmöte 29/2

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet 29/2 kl 18 i klubblokalen på Bangatan 14!

Motioner ska skickas till någon i styrelsen senast en vecka innan årsmötet.

Proposition om stadgeändring:

Styrelsen föreslår att vi tar bort ålderskraven i § 5 och § 11. 

Nuvarande formulering i § 5, femte stycket:

Föreningens medlemmar har rätt att delta i den schackliga verksamheten, att representera föreningen vid tävlingar, att närvara vid föreningsmöten och att lämna in motioner till årsmöten. Medlemmar som fyller minst 13 under innevarande kalenderår har dessutom rösträtt på årsmöten och andra föreningsmöten och har rätt att bli invalda i styrelsen.

Förslag till ny text: 

Föreningens medlemmar har rätt att delta i den schackliga verksamheten, att representera föreningen vid tävlingar, att närvara och rösta vid årsmöten och andra föreningsmöten, att lämna in motioner och att bli invalda i styrelsen.

Nuvarande formulering i § 11, första stycket, första meningen: 

Vid omröstningar på årsmöte eller annat föreningsmöte har varje medlem som fyller minst 13 år under innevarande kalenderår en röst.

Förslag till ny text:

Vid omröstningar på årsmöte eller annat föreningsmöte har varje medlem en röst. 

Länk till stadgarna.

Förslag till dagordning för årsmötet.

Verksamhetsberättelse för år 2023.