Årsmötet 29/2

Årsmöte har hållits 29/2.

Propositionen om stadgeändring röstades igenom enhälligt. Det innebär att ålderskraven i §5 och §11 nu är borttagna, dvs man behöver inte längre ha fyllt 13 år för att ha rösträtt på föreningsmöten och för att kunna bli invald i styrelsen.

Länk till föreningens nyligen reviderade stadgar.

Alla ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes.

Läs mer om fattade beslut i årsmötesprotokollet.

Länk till verksamhetsberättelsen.