Elorankade tävlingar, maj 2020 och hösten 2020

Samtliga tävlingar nedan är (eller kommer bli) eloregistrerade.
Samtliga blixttävlingar startar cirka 18.00, därför är det viktigt att man infinner sig i lokalen cirka tio minuter innan rondstart för att försäkra sig om att bli inlottad. 

Den 26 maj spelas en elorankad blixtturnering, som är öppen för klubbens medlemmar. Betänketiden är 3 minuter+3 sekunder/drag. Ingen startavgift, inga priser.
Spelform blir troligen dubbelrondig bergergrupp (alla möter alla).
Turneringen på Fides hemsida.

Den 28 maj spelas Falköpings SS blixt-km. Betänketiden är 5 minuter+3 sekunder/drag, och spelformen är enkelrondig bergergrupp. Ingen startavgift, inga priser.
Turneringen på Fides hemsida

Under hösten kommer Falköpings SS långparti-km att spelas.
Det preliminära upplägget är att alla spelar i samma grupp.
Fem ronder schweizer med betänketiden 60 minuter för hela partiet+30 sekunder/drag. Startdatum och slutdatum är inte bestämt än, utan bestäms först under hösten. Alla medlemmar i klubben som önskar delta bör kontakta vice ordföranden Josef och meddela sitt intresse av att delta.