Ny verksamhetsplan publicerad

På klubbens styrelsemöten bestämmer styrelsen vilka tävlingar, genomgångar och andra aktiviteter vi ska ha på klubben. Dessa aktiviteter läggs sedan upp i en verksamhetsplan på denna hemsida. Verksamhetsplanen uppdateras efter varje styrelsemöte.
Nu är en ny version av verksamhetsplanen publicerad. Verksamhetsplanen återfinns på länken nedan.
Här finns verksamhetsplaner!