31 augusti-städdag/inventering och bondeschack

Den 31 augusti har klubben två aktiviteter inplanerade. Från och med 17.00 kommer vi att städa/inventera i vårt klubbrum. Medlemmar som har möjlighet får gärna vara med vid städningen/inventeringen. Ju fler vi är desto mer kommer vi hinna.
Klockan 18.00 och framåt spelar vi bondeschack på klubben. Det innebär att när vi börjar spela är startställningen enligt nedan, samt att reglerna för  själva spelet i övrigt är detsamma som i schack.

Då detta inte är uppställningen i schack kommer tävlingen naturligtvis inte att rankingberäknas.
Tävlingen är öppen för alla, oavsett medlemskap eller ej i svensk schackklubb.
Betänketid och antal ronder meddelas på plats och beror på antalet deltagare.  Föranmälan uppskattas eftersom det underlättar planering för tävlingen. Medlemmar i en klubb ansluten till Sveriges schackförbund uppmanas föranmäla sig på följande länk: https://member.schack.se/turnering/3967/anmalan
Spelare som inte är medlem i svensk schackklubb kan föranmäla sig via mejl till Ingemar Gustavsson som har åtagit sig att ansvara för tävlingen. Uppge namn, födelseår och bostadsort vid anmälan.
För att säkerställa att bli inlottad i tävlingen måste spelare som vill delta i tävlingen pricka av sig på plats senast 18.00.
Hittills anmälda/lottning och resultat