Långparti-KM 2023–lottning och särskiljning

Torsdagen den 7 september spelas första ronden i Långparti-KM 2023.
Betänketiden är 60 minuter för hela partiet+30 sekunder/drag. Tävlingen eloregistreras. Första ronden, liksom alla andra ronder i tävlingen, startar klockan 18.00. Toleransgränsen för sen ankomst är 30 minuter.
Datum för övriga ronder återfinns i verksamhetsplanen för höstterminen 2023.

Lottning av första ronden är gjord. Lottning och resultat kan följas på denna länk. Lottning av rond 2 görs efter avslutat spel den 7 september, alternativt någon dag senare.

Tävlingsledning: Josef Håkanson och Gustav Gyllenhammar
Domare: Josef Håkanson, Gustav Gyllenhammar och Karl Kringlund.
Tävlingsledningen har beslutat att angående särskiljning i årets långparti-KM gäller följande:
Om två eller fler spelare erövrar lika många partipoäng i tävlingen, särskiljs spelarna om möjligt enligt kvalitetspoäng (vilket beräknas enligt Buchholz cut 1). Placeringar i tävlingen delas lika om och endast om två eller fler spelare uppnår lika många partipoäng och lika många kvalitetspoäng.
Vid lika kvalitetspoäng tas alltså ingen hänsyn till att det lottningsprogram som används, Sveriges schackförbunds medlemssystem, särskiljer vidare med fler kriterier om antal kvalitetspoäng är lika.