Medlemsavgifter för år 2021 samt nya stadgar.

Den 3 december arrangerades ett extra årsmöte. Då bestämdes medlemsavgifterna för nästa år och paragraf elva i stadgarna ändrades i enlighet med styrelsens förslag.

Medlemsavgifter för år 2021:

Seniorer: 1200 kronor/år.

Juniorer (personer födda år 2001 eller senare): 100 kronor/år.

Medlemsavgiften kan betalas genom att betala in den aktuella summan till Falköpings SS plusgironummer.

Länk till de nya stadgarna.