Inställda klubbkvällar för seniorer framöver, dock extra årsmöte och ev. avslutning 10/12.

Seniorkvällarna i år ställs in med omedelbar verkan med anledning av den förvärrade Corona-situationen i Västra Götalands-regionen. Beslutet fattades av klubbens styrelse den 5 november 2020.

Juniorträningarna är inte inställda! Alla juniorer är välkomna på torsdagar mellan 16.45-17.45. 

Dock kommer klubbens medlemmar att bjudas in till ett extra årsmöte som äger rum den 3 december. På det extra årsmötet kommer styrelsens förslag på stadgeändringar samt medlemsavgifternas storlek för år 2021 behandlas.
På det extra årsmötet kommer det finnas möjligt att närvara i klubblokalen eller att delta via telefon.

Vår förhoppning är att kunna arrangera en spelkväll för klubbens seniormedlemmar
den 10 december i år.