Rapport från extra årsmöte 30 november

Under gårdagen hölls ett extra årsmöte för föreningen. Mötet hade två syften: att fastställa medlemsavgifter för år 2024, samt att välja en ny valberedning fram till ordinarie årsmöte år 2024. Anledningen till att frågan om valberedning var med på dagordningen för mötet, var att den person som valdes till valberedning på ordinarie årsmötet tidigare i år har avsagt sig sitt uppdrag.

Mötet fastställde medlemsavgifterna för år 2024 till:
För personer födda år 2004 eller senare: 100 kr.
För personer födda år 1999­ 2003: 400 kr.
För personer födda år 1998 eller tidigare: 800 kr.

Kassören i Falköpings schacksällskap, Malte Svensson, kommer att skicka ut instruktioner till medlemmarna i föreningen om hur man betalar in medlemsavgiften för år 2024.

Då ingen närvarande medlem på mötet ville ställa upp som ledamot i valberedningen, beslutade mötet att styrelsen fungerar som valberedning fram till ordinarie årsmöte år 2024.