Styrelsen 2023-2024

Alla i styrelsen fick förnyat förtroende på klubbens årsmöte den 9 mars. Efter konstituering på styrelsemötet den 16 mars ser styrelsen ut enligt nedan:
Ordförande: Gustav Gyllenhammar
Sekreterare: Ingemar Gustavsson
Vice ordförande: Josef Håkanson
Vice sekreterare: Daniel Wilhelmsson
Kassör: Malte Svensson
Styrelsesuppleanter: Lucas Ryefalk och Karl Kringlund

På klubbens årsmöte valdes Andreas Jonasson till valberedning.