Ytterligare två spelare i FSS med elotal i långpartier.

Ytterligare två spelare i klubben, Björn Perneborn och Daniel Wilhelmsson, har fått elotal i långpartier. Klubben gratulerar!
Medlemmarnas elotal hittar du här.